تبلیغات
گذر عمر - حتماً خوانده شود!
چهارشنبه 25 دی 1392  09:54 ب.ظ    ویرایش: چهارشنبه 25 دی 1392 10:04 ب.ظ

کتاب الکترونیکی خاطرات دکتر منصوری معاون پژوهشی دولت اصلاحات منتشر شده و در این لینک به رایگان در اختیار است. خواندن این کتاب را به همه توصیه می‌کنم. گوشه‌ای از وضعیت ساختار اداری و سازمانی ما را به خوبی تشریح کرده‌اند. ذکر خیری هم از استادم خانم دکتر الهه حجازی برای تصدی دفتر نظارت و ارزیابی معاونت پژوهشی شده است که نشان از دقت نظر دکتر منصوری در انتخاب تیم مشاوران و مدیرانش دارد. 

   


نظرات()   

گذر عمر

حرفهای ما هنوز ناتمام،‌ تانگاه می كنی وقت رفتن است.... قیصر امین پور